Kullanım Şartları NEW

Kullanım Şartları
Bu internet sitesine girmeniz veya sitedeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com) sorumlu değildir.


ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com) işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile, bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar, link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.


ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com)’nun, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com)’nun kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.


ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com), sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


Bu internet sitesi ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com)’nun kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com), bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.


ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com) bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, markalar, www.killyouridols.co alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com)’nun burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.


İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com) tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com) hesabının gerek ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com)’yu gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com)’nun ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com), kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com) internet sitesi üzerinde yer alan “Arkadaşınla Paylaş” uygulaması, İstenmeyen Ticari İleti/ “unsolicited bulk e-mail” (UCE/SPAM) gönderimine sebebiyet verecek ve bundan kazanç elde edecek şekilde kullanılamaz. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, kullanıcının hesabı kuponları da dahil olmak üzere süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com)’nun bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.


ASLI ŞARMAN TOĞULGA (www.wohha.com), dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.